Gå til hovedindhold

Borger

Generelt          Historien om RBGB          Patientinformation

Patientinformation

I forbindelse din behandling kan f.eks. blod- og vævsprøver opbevares i Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB). Det biologiske materiale anvendes først og fremmest til din egen udredning og behandling. I forbindelse med din behandling kan du derfor blive bedt om at tilkendegive i hvilket omfang dine prøver må benyttes. Du kan læse mere om dette i Tilkendegivelse om prøver i RBGB og Patientinformation om prøver.

Du kan til enhver tid og uden begrundelse trække din tilkendegivelse tilbage ved at kontakte sekretariatet.

RBGB har også til formål at understøtte dansk forskning, herunder forskning i personlig medicin, som kan bidrage til fremover at skræddersy flere patientbehandlinger og undgå at give uvirksom medicin. Dine prøver kan derfor også udleveres til forskningsprojekter under de rette forudsætninger. Udlevering af biologisk materiale til forskningsprojekter kræver godkendelse fra både Videnskabsetisk Komite og Datatilsynet.

Hvis du gerne vil sikre dig, at dit biologiske materiale i RBGB kun anvendes til din egen behandling, og ikke til forskning, skal du melde dig ind i Vævsanvendelsesregisteret

Kontakt sekretariatet hvis du har brug for yderligere information.

Siden er under udvikling!