Gå til hovedindhold

Borger

Generelt          Historien om RBGB         Patientinformation


Hvad er en biobank?

En biobank er et sikkert sted til opbevaring af biologisk materiale. Som en bank opbevares indsamlet biologisk materiale under nøje kontrollerede forhold og med fokus på sikkerheden. Biologisk materiale kan f.eks. være en blodprøve eller en vævsprøve.

Her kan du læse om nogle af de vigtige områder biobanker beskæftiger sig med:

  1. Prøveindsamling
    Biobanker indsamler biologisk materiale fra en bred vifte af kilder herunder hospitaler, klinikker, forskningsprojekter og befolkningsundersøgelser. Prøverne kan omfatte blodprøver, vævsprøver, urinprøver, DNA og andre biomaterialer, som alle går under fællesbetegnelsen biologiske prøver.
  2. Opbevaring
    Biobanker opbevarer prøverne på en sådan måde, at de forbliver stabile og egnede til brug i mange år. Dette indebærer ofte opbevaring ved meget lave temperaturer.
  3. Diagnose og forskning
    Biobanker giver sundhedsfagfolk og forskere mulighed for at få adgang til biologiske prøver til at udføre diagnostik og forskning. Det kan f.eks. være til personlig medicin af den enkelte person (targetteret behandling) eller som bidrag til undersøgelser som kan medvirke til udviklingen af målrettede behandlinger, forbedret diagnostik af sygdomme og til at forstå genetiske faktorer bag sundhed og sygdom.

Biobankerne i RBGB sikrer tilgængeligheden af diagnostisk materiale til patientens eget nuværende og eventuelt kommende behov.

Biobankerne i RBGB spiller desuden en afgørende rolle i at fremme videnskabelig forskning, inden for f.eks. kræft, diabetes og gigtsygdomme. Det biologiske materiale opbevaret i biobanker bidrager til at forbedre vores forståelse af sygdomme og hjælper med at udvikle mere effektive og skræddersyede behandlinger (personlig medicin).


Hvad er RBGB

RBGB er en national infrastruktur, som gennem nationalt samarbejde på tværs af regioner indsamler, opbevarer og administrerer biologisk materiale såsom blod, væv, urin, knoglemarv og DNA. Det biologiske materiale opbevares ved meget lave temperaturer for at sikre deres kvalitet over lang tid. Dette materiale er vigtigt for at forstå sygdomme og genetiske faktorer, understøtte udviklingen af personlig medicin og forbedre behandlingseffektivitet. Dermed fungerer det opbevarede biologiske materiale som en uvurderlig ressource for både patienter, sundhedsfagfolk, forskere og samfundet som helhed.


Hvordan fungerer indsamling og udlevering i RBGB?

RBGB opbevarer biologisk materiale fra borgere, donorer eller patienter, som udredes eller behandles for en given sygdom i det danske sundhedsvæsen. Det biologiske materiale udtages kun som led i en befolkningsundersøgelse, donation eller i din behandling som f.eks. blodprøver som tages ifm. et planlagt behandlingsforløb eller væv fra en eventuel operation.
Udlevering af biologisk materiale fra biobanken til forskningsprojekter, kræver først godkendelse fra både en Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet i Danmark. Dette indebærer, at et panel af uafhængige eksperter vurderer kvaliteten af det forskningsprojekt, hvor dine oplysninger vil blive anvendt. Dette er for at sikre, at projektet overholder dansk lovgivning og følger en høj etisk standard.
Ønsker du at sikre at dit biologiske materiale i RBGB kun anvendes til egen behandling skal du melde dig ind i Vævsanvendelsesregisteret.


Hvem har gavn af RBGB?

Vi har alle gavn af RBGB.
Ved hjælp af tilgængeligt biologisk materiale kan læger og forskere forbedre den måde, sygdom opdages, diagnosticeres og behandles. Brugen af biologisk materiale opbevaret i RBGB har ført til markant forbedring af muligheder for forskning indenfor f.eks. kræft, diabetes og gigtsygdomme. Desuden udvides RBGB hyppigt med biobanker indenfor nye områder, som blandt andet inkluderer hudsygdomme, celleprøver fra screening for livmoderhalskræft og prøver fra genetiske undersøgelser.


Etiske overvejelser

Vi tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger alvorligt. Alt indsamlet biologisk materiale og data behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og etiske retningslinjer. Din hensigtserklæring og dit eventuelle samtykke til hhv. opbevaring af biologiske materiale og til et specifikt forskningsprojekt er afgørende for os. Vi sikrer, at dine oplysninger behandles fortroligt og ansvarligt.


Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Siden er under udvikling!