Gå til hovedindhold

Om RBGB


Introduktion til RBGB

Se med i videoen nedenfor, hvor Leif Panduro Jensen (Tidligere formand for styregruppen for RBGB) og Estrid Høgdall (Direktør for RBGB og professor) fortæller om RBGB.

Vil du lære mere om de individuelle biobanker i RBGB, så tag et kig på beskrivelser af dem nedenunder:

 • Organistation

  Dansk CancerBiobank er en klinisk biobank organiseret med seks centre i Herlev, Næstved, Odense, Rigshospitalet, Aalborg og Aarhus. De enkelte centre koordinerer det regionale biobankarbejde – kontakt til indsamlende afdelinger, kontakt til forskere, prøveindsamling, registrering, fryseropbevaring og materialeudlevering.

  Kliniske datakilder

  Dansk CancerBiobank har sit eget landsdækkende registreringsmodul. Modulet er koblet op på Patobanken, så indsamlede vævsprøver kan fremsøges med diagnostiske data. Desuden er der forbindelse til CPR-registret og den relevante cancergruppe under Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG)

  Målgruppe

  Målgruppen for indsamling af biologisk materiale til Dansk CancerBiobank er patienter med en kræftdiagnose. Der indsamles typisk vævsmateriale i forbindelse med operation og en blodprøve taget umiddelbart før det kirurgiske indgreb, men i sammenhæng med mange forskningsprojekter tages desuden opfølgende blodprøver, ligesom andre typer af biologiske materialer kan indsamles.

  Baggrund

  I Kræftplan 2, 2005, anbefales etablering af en infrastruktur for klinisk kræftforskning, og det fører i 2007 til, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet opretter en infrastrukturpulje. Ligeledes i 2007 samarbejder en række patologiafdelinger og klinisk biokemiske afdelinger om en fælles ansøgning, der fører til etableringen af Dansk CancerBiobank. I Dansk CancerBiobank skal der landsdækkende indsamles biologisk materiale primært til forskning, men der er samtidigt et ønske om at kunne supplere Patobanken med nedfrosset materiale. Fra 2010 er alle danske regioner aktive indsamlere i denne biobank. Dansk CancerBiobank modtager årlige bevillinger fra Danske Regioner til dækning af biobankdriften.

  Perspektiv og Vision

  Målet med Dansk Cancerbiobank er at styrke infrastrukturen for klinisk kræftforskning og derudover at kunne levere biologisk materiale til supplerende diagnostik. Det sker gennem standardiseret prøveindsamling, der sikrer ensartet kvalitet, det er uddannet personale, der håndterer prøverne, der sikres god dækning for mange forskellige cancertyper, og der er enkel arbejdsgang for forskere, der kontakter biobanken med hensyn til deres specifikke forskningsprojekter.

 • Dansk Covid-19 Biobank

  I de hektiske dage med nedlukningen af Danmark i marts 2020 indså flere forskere omkring Regionernes Bio- og GenomBank, at her var en enestående mulighed for at indsamle biologisk materiale til at belyse mange aspekter af denne epidemi. Der blev arbejdet på flere fronter med praktisk at få etableret en landsdækkende klinisk biobank, at få godkendt initiativet i RBGBs styregruppe og hos regionsdirektørerne og at få planlagt konkrete studier. På alle niveauer kunne man se betydningen af at få denne epidemi belyst så grundigt som muligt. De første prøver blev registreret i den nye biobank den 25. marts 2020. Der er indsamlet blodprøver fra raske, mistænkt for Covid-19 og patienter med let, moderat eller svær Covid-19. Der foregår lige nu studier på biobanksmateriale vedrørende Covid-antigen, -antistof og -virus RNA, samt andre biomarkører relateret til diagnostik og prognosticering af Covid-sygdommen. Der er etableret samarbejder på kryds og tværs mellem hospitalsafdelinger og med private samarbejdspartnere. Der er en udstrakt grad af videndeling og åbenhed med henblik på at opnå så megen viden som muligt, så hurtigt som muligt.

 • Opdateres løbende
 • Opdateres løbende
 • Opdateres løbende
 • Opdateres løbende
 • Opdateres løbende
 • Opdateres løbende
 • Opdateres løbende
 • Opdateres løbende
 • Om os

  Dansk Bloddonor Biobank (DBB) indsamler og opbevarer blodprøver fra bloddonorer, der har sagt ja til at deltage i forskningsprojektet ”Det Danske Bloddonorstudie”(DBDS). Biobanken består af restblodprøver som i forvejen tages i forbindelsen med bloddonation. Ved inklusion i studiet gemmes der en fuldblodsprøve hvor fra der oprenses DNA til udvidede genetiske analyser på (Infinium® Global Screening Array (GSA), Illumina). Der gemmes en plasma-prøve både ved inklusionen og hver gang deltagere giver blod (såkaldte forløbsprøver). Forløbsprøverne gør det muligt at måle ændringer i biologiske markører over tid.

  Overblik over indsamling og opbevaring af blodprøver i DBB fra 1) inklusion til DNA og biokemiske analyser eller 2) forløbsprøver til biokemiske analyser
  Det Danske Bloddonorstudie DBDS

  DBDS er et forskningsprojekt, der skal give ny viden om både effekter af bloddonation på helbreddet, samt generel viden om sygdomme i befolkningen. DBDS blev påbegyndt i 2010 i blodbankerne i Region Hovedstaden og Region Midtjylland men er siden blevet landsdækkende. I dag omfatter DBDS 130.000 bloddonorer og er Danmarks største genetiske kontrolpopulation.

  Når bloddonorer vælger at deltage i DBDS, udfylder de et elektronisk spørgeskema om fænotyper. De kan efterfølgende blive spurgt om de vil udfylde nye spørgeskemaer, som DBDS løbende udvikler. Derudover har DBDS tilladelse til at anvende registerdata.

  Visionen for Det Danske Bloddonorstudie er, at bloddonorer vil give blod og liv til nuværende patienter og viden til gavn for fremtidige patienter.
  De danske blodbanker

  I blodbankerne findes et veluddannet og motiveret personale, som dagligt står for registrering af bloddonorer, tapning af blodprodukter og drift af blodbanker. Ved brug af blodbankernes infrastruktur skaber vi – for få midler – Danmarks største sundhedsvidenskabelige undersøgelse på raske personer – en national forskningsressource til forskning i folkesundhed, sygdomsårsager, diagnostik og behandling.

  Bloddonorerne Danmark

  Bloddonorerne Danmark står for at rekruttere og anerkende de i alt 180.000 frivillige bloddonorer i Danmark. Organisationen er bygget op omkring frivillighed og samler ca. 500 frivillige i arbejdet for at sikre en stabil blodforsyning i Danmark i samarbejde med de fem regionale blodbanker. Læs mere på bloddonor.dk

 • Opdateres løbende

Siden er under udvikling!