Gå til hovedindhold

Borger

Generelt          Historien om RBGB          Patientinformation


Historien bag RBGB

I 2005 udløste Sundheds- og Indenrigsministeriet puljemidler til etablering af infrastrukturen for dansk kræftforskning som følge af en rapport for Klinisk Kræftforskning. I 2009 blev det besluttet at bruge en del af disse midler til at oprette Dansk CancerBiobank, som håndterer biologisk materiale fra kræftpatienter. Dette var starten på etableringen af den landsdækkende struktur, der i dag kendes som Regionernes Bio-og Genombank (RBGB), og i 2014 blev RBGB etableret af Regionerne.

Formålet med RBGB er at sikre biologisk materiale til borgernes egen nuværende og fremtidige behandling, samt at understøtte sundhedsforskning og samarbejde både nationalt og internationalt. RBGB opbevarer metadata om biologisk materiale fra hele Danmark og sikrer ensartede procedurer for indsamling, opbevaring og videregivelse. Man kan få oplysninger om det biologiske materiale i RBGB ved at henvende sig til RBGB’s sekretariat. De biologiske prøver og tilhørende metadata er tilgængelige for offentligt ansatte forskere, såfremt de har tilladelse til at tilgå prøverne fra en videnskabsetisk komité. Formålet med denne tilgængelighed er blandt andet at fremme udviklingen af personlig medicin. Som en offentligt ansat kliniker eller forsker har du mulighed for at bruge prøver fra biobanker til at diagnosticere eller behandle en patient, integrere dem i dine forskningsprojekter eller udnytte RBGB’s infrastruktur til at indsamle prøver.

I dag favner RBGB 10 kliniske biobanker, en donor biobank og en forskningsbiobank. Der er fastlagt principper for etablering af nye biobanker i RBGB, herunder klinisk forankring og fokus på personlig medicin. Antallet af biobanker udvides løbende.


Hvordan er RBGB organiseret

Sundhedsdirektørkredsen

RBGB ejes og driftes af de danske regioner. Sundhedsdirektørerne udgør det øverste besluttende organ i RBGB. Sundhedsdirektørkredsen beslutter rammebudgettet for RBGB og eventuelle udvidelser af biobanken.

Styregruppen

Der er en national styregruppe for RBGB, som inkluderer repræsentanter fra regionerne, universiteterne, de Lægevidenskabelige Selskaber (formanden) og den Nationale Biobank ved Statens Seruminstitut. Styregruppen for RBGB fungerer som rådgivende organ for sundhedsdirektørkredsen og sikrer udvikling af strukturen samt godkendelse af fælles politikker og årsrapporter.

Sekretariatet

Det landsdækkende sekretariat for RBGB er placeret på Herlev Hospital. Sekretariatet er ansvarligt for drift, udvikling og betjening af forskere og klinikere i forhold til RBGB.


Biobankcentre, Center- og lokalafdelinger:

Biologiske prøver opbevares på biobankcentre og afdelinger, som kan være fysisk placeret flere steder af hensyn til energibesparelser, f.eks. ved udnyttelse af overskudsvarme fra nedfrysningen.

Biobankcentrene håndterer prøver i den enkelte region og indgår aftaler med lokale hospitalsafdelinger, herunder klinisk immunologiske-biokemiske-patologiske og hæmatologiske afdelinger, som indsamler biologisk materiale.

Formålet er at opnå stordriftsfordele ved samlet drift, men der kan være variationer i strukturen afhængig af sygdomsområder og historiske årsager.

Siden er under udvikling!